Speel je fit

Speel je Fit is een speciaal door de KNVB & Hartstichting ontwikkeld bewegingsprogramma rondom WEURO 2017, waarbij kinderen ervaren hoe makkelijk en leuk het is om te bewegen en voetballen. Je leest hier alles over het programma en hoe je je aan kunt melden via speeljefit@knvb.nl

Hoe werkt een Speel je Fit event?
Het Speel je Fit event bestaat uit 9 verschillende oefeningen met een bal en een aanvullende spelvorm genaamd ‘Hartschieten’. De 9 oefeningen zijn ontwikkeld in samenwerking met de KNVB. Op een schooldag komt een Speel je Fit team op je schoolterrein alle oefeningen doen in een parcours. Het event is met name gericht op leerlingen in de groepen 4, 5 en 6. Tijdsduur van het event is circa 1 uur per klas. 

Onderdeel van het Speel je Fit event is het ‘Hartschieten’, een spelvorm waar er op een houten bord voor punten geschoten kan worden met een voetbal. Deze hartborden zullen ook tijdens de pauzes beschikbaar zijn, zodat leerlingen van andere groepen op het bord kunnen schieten.

Speel je Fit Boekje en voetballen
Voor elke leerling (dus voor alle groepen, niet alleen voor groep 4, 5 en 6) ontvangt de school het Speel je Fit boekje én voor de school 30 Speel je Fit voetballen. In het Speel je Fit boekje staan de oefeningen die de kinderen hebben uitgevoerd uitgelegd. De oefeningen zijn te zien op een speciaal YouTube kanaal van de KNVB en de Hartstichting. Ook het WEURO2017 speelschema, inclusief een poster van de Oranje Leeuwinnen, staat in het Speel je Fit boekje. Hier kunnen de leerlingen zelf de uitslagen bijhouden.

De Speel je Fit events zullen plaatsvinden in de weken 23, 24, 25 en 26. Vanuit de Hartstichting en KNVB zullen 2 begeleiders het event organiseren en alle materialen meenemen en verzorgen. Van de school verwachten we dat er ook 2 begeleiders/vrijwilligers aanwezig zullen zijn en ruimte op het schoolplein om de oefeningen uit te voeren.

Meld je nu aan
Wil je kans maken op een Speel je Fit event op jouw school – of wil je eerst meer informatie ontvangen - stuur dan een email aan speeljefit@knvb.nl met daarin:
-        Naam en contactgegevens van de school
-        Totaal aantal leerlingen op de school
-        Aantal groepen 4, 5 en 6 inclusief aantal leerlingen van deze groepen
-        Korte motivatie waarom de school graag kans maakt op een Speel je Fit event
-        Voorkeur voor dagen in de weken 23, 24, 25 en 26 (inclusief dagdelen) 

Over het programma
In totaal komen minimaal 10 en maximaal 15 scholen in Nederland in aanmerking voor een Speel je Fit event. De inhoud en opzet van het uiteindelijke event vindt uiteraard in nauwe afstemming met de school plaats.

De Speel je Fit events zijn onderdeel van het programma vanuit de KNVB en Hartstichting rondom WEURO 2017.  Het is een gedeelde ambitie van de Hartstichting en KNVB om een gezonde en actieve leefstijl bij kinderen te bevorderen. Kinderen die op jonge leeftijd een gezonde leefstijl aanleren, lopen later minder risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. We maken kinderen bewust van een gezonde levensstijl middels boekjes/posters, voetballen, events en YouTube video’s. 

Koop kaarten